Module 3

Ga terug naar de startpagina

Je gedachten en de invloed op je gezondheid

Klachten hebben vaak een functie. Ze voorzien in een behoefte die jij soms onder dat je er erg in had, onbewust hebt gevoeld. Denk aan het voorbeeld dat ik je eerder gaf, dat ik een tijd steeds dacht: ‘O had ik maar een dagje helemaal niets! Geen afspraken, gewoon een dag dat ik niets hoef te doen.’ Die behoefte heb ik niet vervuld door een vrije dag te nemen maar de behoefte bleef. Mijn lichaam is zich ermee gaan bemoeien. Ik kreeg griep en dat zorgde ervoor dat ik een dag (en wel meer) vrij had en helemaal niets hoefde te doen. Maar dat was natuurlijk niet de bedoeling.

En dat is ook waar het hier over gaat. Als we het zelfhelend en zelfherstellend vermogen van ons lichaam willen instrueren, moeten we zo specifiek als mogelijk zijn.

Ons lichaam heeft een ongekend intelligent systeem en vernieuwt zich frequent. Cellen vernieuwen zich continue en eens in de zoveel tijd is je lichaam als het ware vernieuwd. Onderzocht is dat ons brein en ons lichaam zich ontwikkeld conform verwachtingen.

Net zoals artsen vaak symptomen krijgen van ziekten die ze bestuderen in hun studie, zie je dat jonge mensen die veel met ouderen optrekken, sneller verouderen. Andersom zie je het ook: als oudere mensen veel met jonge mensen omgaan, vertraagt het verouderingsproces.

Ook is de kans dat je zelf gezond en vitaal bent groter als je je omringt met mensen die ook gezond en vitaal zijn.

Er zijn tal van onderzoeken gedaan naar het zelfhelend en zelfherstellend vermogen van het lichaam en vooral ook naar de relatie tussen ons brein en ons lichaam.

Ons brein stuurt allerlei processen aan in ons lichaam waar we ons gelukkig niet mee hoeven te bemoeiden. Heel veel processen zijn dus onbewust. Toch is het zo dat er ook verstoringen kunnen ontstaan waardoor je klachten ontwikkeld.

Denk maar aan ademhaling. Daar hoef je je niet mee te bemoeien. Toch is bij veel mensen de ademhaling verstoord geraakt. Bijvoorbeeld door te hoog te ademen, vooral in de borst in plaats van ademen naar je buik. Dit kan allerlei problemen veroorzaken. In dit geval kun je met je brein ervoor zorgen dat je ademhaling weer op een natuurlijke, gezonde manier verloopt door bijvoorbeeld samen met een ademcoach (een vriendin van mij is dat) opnieuw goed te leren ademen.

Op dat moment stuur je dus bewust een lichamelijk proces aan met als doel herstel en vitaliteit.

Snap je waar ik heen wil? Op allerlei andere niveaus kan dat ook. In de meeste gevallen hoef jij je helemaal niet te bemoeiden met HOE je lichaam zich kan herstellen want je lichaam weet dat wel maar vooral WAT je wilt.

In mijn coaching help ik je altijd met formuleren wat je WEL wilt in plaats van te vertellen wat je niet meer wilt of wilt vermijden. Met je lichaam is dat ook zo. Vertel wat je wel wilt en wees zo specifiek mogelijk.

Bijvoorbeeld je hebt last van verstopten holten e je kunt moeilijk ademhalen. Spreek dan je wens uit door zoiets te zeggen als: ik wil graag vrij kunnen ademen. Ik voel de zuurstof mijn neus binnendringen en mijn longen voeden met verse zuurstof en energie. Ik voel hoe dat door mijn lichaam gaat en ervoor zorgt dat ik me vitaal voel.

In plaats van: ik wil niet meer dat mijn neus verstopt is of ik wil kunnen ademhalen zonder dat mijn neus dichtzit. Zonder dat mijn neus dichtzit, zorgt ervoor dat je je focust op het probleem en dat zorgt er vaak voor dat het erger wordt. Het woord niet gebruiken, is hier ook zo’n voorbeeld van.

Als je je gezonder en vitaler wilt voelen, richt je dan op het bestuderen van gezondheid en vitaliteit. Zoek artikelen, documentaires of audio’s op over mensen die gezond en vitaal zijn en laat je inspireren. Lees bijvoorbeeld Ikigai of bestudeer The Blue Zones. Een tip die ik je ook wil geven is het boek Het zelfhelend vermogen. De link naar het boek, vind je op de startpagina bij ‘Verdiepingsmateriaal.’

Tot slot wil ik je nog iets vertellen over hoe ons lichaam in staat is om zelf ziektes en klachten te bestrijden. Een simpel voorbeeld hiervan is het onderzoek waarbij een testgroep drie dagen lang elke keer op hetzelfde tijdstip water met een medicijn tegen allergie innamen. Daarna kreeg de testgroep een placebo in plaats van het medicijn tegen allergie. Het lichaam was het als het ware geconditioneerd. Door de handeling wist het lichaam dat het als reactie antihistamine aan ging maken en ging dat zelf doen.

Dit voorbeeld schetst het. Een placebo effect wordt vooral veroorzaakt door de verwachting die je hebt van het middel dat je toedient. Door de verwachting reageert het lichaam door stoffen aan te maken die anders door het echte medicijn toegediend werden.

Placebo’s worden bijvoorbeeld ingezet bij pijnbestrijding. Door de verwachting dat na het innemen van het medicijn (eigenlijk het placebo) de pijn afneemt, maakt het lichaam lichaamseigen pijnstillers aan.

Ik geef je nog een link om wat te lezen over het zelfhelend vermogen van het lichaam. De link naar het boek, vind je op de startpagina bij ‘Verdiepingsmateriaal.’

Weet je? Als ik over dat allergie placebo-effect hoor denk ik: ‘Maar dan moet het ook mogelijk zijn om je lichaam te conditioneren die reactie op allergenen tot een ander niveau te krijgen. Een allergie is eigenlijk een overdreven reactie van het lichaam op allergenen, het aanmaken van histamine. Het placebo-effect veroorzaakte een onderdrukking hiervan door anti-histamine aan te maken maar hoe zou het zijn als die reactie niet meer plaats zou vinden?

Eén manier die ik geleerd heb om het zelfhelend en zelfherstellend vermogen van je lichaam te activeren en te ondersteunen is door een script te schrijven. Een script is een verhaal hoe je wilt dat iets gaat verlopen. Hoe vaker je ernaar luistert of het leest, hoe meer het als waarheid raakt ingesleten en hoe meer je brein en lichaam reacties gaan vertonen die in lijn liggen met de verwachting die je uitspreekt. Met verwachting bedoel ik het verhaal zoals je wilt dat het loopt. Verwachting is nog krachtiger dan zeggen dat het een verhaal is waarin je wilt dat je het gelooft. Snap je? Ze noemen dat ook wel autosuggestie. Je brein zodanig voeden dat je het ook echt gaat verwachten.

Goed, we gaan naar het script. Oftewel: je bent klaar voor de laatste module. Dat heb je ‘m toch maar mooi geflikt! Gefeliciteerd, je behoort tot een van de weinige mensen die weet dat verandering een gevolg is van je eigen inzet.