zelfvertrouwen

Vertrouwen, intuïtie en back to your nature

Ik zeg vaak tegen mijn klanten: ‘Je hebt twee bronnen van motivatie. De eerste is urgentie en noodzaak. Als je die voelt, dan kom je vaak wel in beweging omdat je niet anders kunt bijna. Je bent iets helemaal zat, je hebt ergens heel erg last van of er gebeurt iets waardoor je wel moet handelen of veranderen.

De tweede motivatiebron is verlangen. Ik richt mijn aandacht in mijn online programma’s en trainingen vooral op deze motivatiebron. Vanuit verlangen maak je vaak bewuste keuzes, je hebt meer energie vanuit verlangen, je voelt je minder onzeker en het werkt als een intern motortje dat jou aanstuurt en voortstuwt.’

Vaak zie je dat als je te lang wacht met invulling geven aan je persoonlijke waarden en behoeften, dat er op een of andere manier urgentie ontstaat. Of het versnelt je proces. In deze podcast vertel ik je erover. Deze podcast is een onderdeel van een podcastserie die een beetje lijkt op een dagboek die ik voor je inspreek als het proces waarin ik zelf zit.

In het kort wat er aan de orde komt in deze podcast:

  • Hoe iets dat je steeds maar uitstelt of moeilijk vindt, versnelling vindt doordat er urgentie ontstaat
  • Terug naar je eigen natuur
  • Ontdekken wat de essentie is van je leven en daarnaar gaan leven, stap voor stap
    vertrouwen en intuïtie, hoe ‘tap’ je daar op in?

Luister hier de podcast