Teamsessie voorbereiden

Structuur sessie

Dit leg ik uit in de audio.

 1. Visie.
 2. Beelden uitwisselen.
 3. Welke afspraken maken we hierover?
 4. Hoe monitoren we dit?

Voorbereiding op de sessie

Dit kun je ook doen samen met andere mensen waarmee je de sessie gaat voorbereiden. Ja, het is echt wel even een werkje, maar jezelf goed voorbereiden kan echt verschil maken tijdens de sessie. Niet om de sessie in detailniveau uit te stippelen, juist niet maar wel hoe jij wilt dat de sessie gaat verlopen, wat het doel is (of wat de doelen zijn), de gewenste uitkomst etc. Als je een doel hebt voor de sessie, kun je veel makkelijker aanvoelen wanneer het een andere kant opgaat en bijsturen.

Vraag je van te voren af:

 • Wat is het doel van deze sessie?
 • Wat zijn de doelen van de sessie als dit er meer zijn?
 • Wat is mijn intentie met deze sessie?
 • Hoe hoop ik dat de sessie gaat verlopen?
 • Waar wil ik afspraken over gemaakt hebben?
 • Als de sessie afgerond is, wat doen we dan anders?
 • Waaraan gaan we merken dat het een goede sessie was?

Net als topsporters dat doen, helpt het om de sessie van te voren te visualiseren. Hoe wil je dat mensen met elkaar omgaan? Hoe zie je dat voor je? Hoe zit jij erbij? Wat voor dingen zeg je? Wat zie je jezelf doen als er discussies optreden? Hoe zie je jezelf de sessie begeleiden? Hoe zie je jezelf de sessie introduceren?

Communicatie

Gebruik de 4 stappen van communicatie bewust. Leg ze uit en ga er samen mee werken. Belangrijk hierin is om de woorden die jullie gebruiken te bespreken. Bijvoorbeeld: missie, visie en waarden. Het zijn woorden die veel gebruikt worden op de werkvloer en de meeste mensen hebben er (wel een beetje) een beeld bij. Toch, als je het gaat vragen, betekenen deze woorden niet voor iedereen hetzelfde. Doe dat ook in de sessie, vraag bijvoorbeeld:

‘Als ik het heb over een missie, waar denken jullie dan aan?’ Noem bijvoorbeeld voorbeelden. Ik deel die van mij even voor het gemak.

“Als coach, inspirator en leraar wil ik mensen laten zien en ervaren hoe ze hun eigen waarden, mogelijkheden, kwaliteiten en mogelijkheden (potentie) kunnen zien, ervaren en inzetten. Het is mijn missie om ze te leren en voor te doen hoe ze zichzelf kunnen coachen om zo hun eigen dromen te voelen, te zien en waar te maken. In het kort: ik coach mensen zichzelf te coachen op elk moment dat ze het nodig hebben of het verlangen voelen om te groeien.”

Mijn visie op een bedrijfsmissie (ja ja) is dat deze in bewerking is. Hij is niet af. Ik ben ‘m nog steeds aan het finetunen totdat het helemaal klopt.

En hier lanceer ik het woord visie. Ook hiervoor geldt: vraag eens wat voor beeld mensen hebben bij dat woord. Haal voorbeelden op uit je team of laat ze even kort wat voorbeelden zoeken.

Eigenlijk is dit een continu proces: beelden uitwisselen over de woorden die jullie gebruiken. Hulpmiddelen daarvoor vind je in de sheets van de communicatietraining.

Waarden en normen

Je kunt dit met je team doen of vooraf eerst zelf (als manager, managementteam, eigenaar of directeur).

Belangrijk is om:

 1. jouw eigen waarden te bepalen
 2. de waarden van je bedrijf te bepalen
 3. de waarden van je team te bepalen.

De volgende stap, is het onderzoeken welke normen er voor een bedrijf, team en individu gelden. Idealiter gezien zijn de normen waarop je leeft in harmonie met jouw belangrijkste persoonlijke waarden. In de praktijk blijkt echter dat we veel leven op basis van normen die we ergens anders ‘vandaan hebben’. Van onze ouders, het vroegere schoolsysteem, mensen die invloed op je hebben, je vrienden, familie, bedrijf waarvoor je werkt maar ook waarden die cultureel of generatiegebonden zijn.

Voor een teamsessie is het handig om uit te gaan van waarden voor het bedrijf of het team en die ook echt zo zijn! Dus niet mooie woorden samen bedenken van wat je zou willen zijn, maar woorden zoeken voor wat je als bedrijf echt bent en daar het unieke uithalen om als het ware uit te stralen. Hoe authentieker, hoe beter vaak. Hoe authentieker je bent, hoe meer kans je maakt dat je klanten en personeel aantrekt die daarbij matchen.

Een goede vraag om te stellen is: wat maakt ons als bedrijf of team uniek? Denk ook maar eens aan bedrijven zoals Bol.com. Wat maakt hen uniek? Waarmee onderscheiden ze zich van concurrenten? En hoe doen jullie dat?

Leuk spel om met je team te doen:

Denkpetten van de Bono

Met de denkpetten van de Bono leer je om een probleem, idee, situatie, dilemma, vraagstuk of wens (nader te noemen vraagstuk, anders wordt dit een heel lang document) vanuit verschillende perspectieven te beschouwen.  Je leert genuanceerder te denken en er ontstaan nieuwe oplossingen en mogelijkheden.

Daarnaast zorgt het ervoor dat je (of een team) een vraagstuk gestructureerd onder de loep neemt. Doe je dit met andere mensen samen, dan zorgt het ervoor dat je meer begrip kunt tonen voor het perspectief van de ander doordat je die zelf ook in moet nemen.

Je kunt dit bij jezelf doen, met je partner of andere mensen maar het werkt ook heel goed in teamsessies.

Download denkpetten.

Veel plezier!