Zon schijnt

Uitnodiging aan de zon

Van: Wendy Borst
Verzonden: vrijdag 22 maart 2013 9:47
Aan: weergod@stormregenhagelzonneschijnvorst.nl
Onderwerp: Aanvraag zon

Allerliefste, beste Weergod,

Ik kon geen aanvraagformulier op uw website vinden, vandaar dat ik u maar even een e-mail stuur. Vandaag is mijn enige vrije dag. Om half 1 vanmiddag ga ik weer een poging doen mijn golfvaardigheid wat op te krikken (het is nodig, geloof me). Dit kan natuurlijk in de regen, geen probleem, dat heb ik eerder overleefd. Maar… een zonnetje erbij is zo ontzettend fijn!

Als ik naar buiten kijk, zie ik een soort grijze massa dat zich samentrekt boven Apeldoorn. Juist ja: daar waar ik vanmiddag met een clubje (dan bedoel ik de mensen met wie ik dit doe, niet die stengel met een klompje eraan waar ik de bal mee wegsla) ga oefenen.

Wij; het golfclubje zouden u daarom willen vragen dit wolkendek even te verplaatsen naar een gebied waar regen gewenst is of misschien zelfs te verdampen zonder dat dit resulteert in nattigheid. Ik besef dat dit heel veel gevraagd is en dat u het waarschijnlijk ongelooflijk druk heeft met de voorbereiding van de lente en daarom zal ik een tegenprestatie voorstellen. Iets in de vorm van een ‘mentaal zonnetje’, dat moet u toch als muziek in de oren klinken?

In de eerste instantie was het de bedoeling dat ik de persoonlijke uitdaging ‘minder klagen en oordelen’ een week vol zou houden. Maar… als tegenprestatie bied ik u aan deze week te verlengen met… zeg… pak ‘m beet: een jaar! Lijkt u dat wat? Zo ja, wilt u dit dan bevestigen door NU een paar zonnestraaltjes door het wolkendek heen te laten schijnen?

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en een zonnige dag gewenst.

Vriendelijke groeten,
Wendy Borst (en ook namens het clubje).