Normenlijst

 1. Je moet zorgvuldig met geld omgaan
 2. Je moet zuinig zijn op je spullen
 3. Je moet voldoen aan de verwachtingen van anderen
 4. Je moet blijven verbeteren
 5. Je moet rationele beslissingen nemen
 6. Je moet op resultaat gericht zijn
 7. Je moet open staan voor veranderingen
 8. Je moet open staan voor mensen die anders denken
 9. Je moet met iedereen samen kunnen werken
 10. Je moet jezelf zien te redden
 11. Je moet je van anderen onderscheiden
 12. Je moet je mening geven
 13. Je moet jezelf laten zien
 14. Je moet jezelf laten horen
 15. Je moet je profileren
 16. Je moet je aan de regels houden
 17. Je moet iedereen gelijk behandelen
 18. Je moet het goede voorbeeld geven
 19. Je moet fouten durven maken
 20. Je moet je fouten toe kunnen geven
 21. Je moet elkaar helpen
 22. Je moet elkaar aanspreken
 23. Je moet je eigen belang ondergeschikt maken aan dat van een ander of de groep
 24. Je moet de keuzes van anderen respecteren
 25. Je moet dingen overleggen
 26. Je moet afspraken en beloften nakomen
 27. Je moet voor jezelf opkomen
 28. Je mag niet roddelen.