Doorbeek patronen bij jezelf en anderen

39,95

Leren anders te denken, vanuit verschillende perspectieven (maak je los uit bepaalde patronen)

Met deze leuke denktechnieken leer je om een probleem, idee, situatie, dilemma, vraagstuk of wens (nader te noemen vraagstuk) vanuit verschillende perspectieven te bekijken.  Je leert genuanceerder te denken en er ontstaan nieuwe oplossingen en mogelijkheden. Daarnaast zorgt het ervoor dat je, alleen of met andere mensen, een vraagstuk gestructureerd onder de loep neemt. Ook zorgt het ervoor dat je meer begrip kunt tonen voor het perspectief van een ander doordat je dat perspectief zelf ook in moet nemen.