• 0
    • No products in the cart.
positief denken

Training creatief en oplossingsgericht denken

Met de Denkpetten van De Bono leer je om een probleem, idee, situatie, dilemma, vraagstuk of wens (nader te noemen vraagstuk) vanuit verschillende perspectieven te bekijken.  Je leert genuanceerder te denken en er ontstaan nieuwe oplossingen en mogelijkheden. Daarnaast zorgt het ervoor dat je, alleen of met andere mensen, een vraagstuk gestructureerd onder de loep neemt. Ook zorgt het ervoor dat je meer begrip kunt tonen voor het perspectief van een ander doordat je dat perspectief zelf ook in moet nemen.

Module 1 De denkpetten van de Bono
Les 1 Uitleg over de methode
Les 2 Download de hulpmiddelen en ga zelf aan de slag