Opoffering

Julia zakte door haar knieën en slaakte een gesmoorde gil toen de lauwe druppels water...

Opoffering