Omgaan met lastige mensen

Moet dat echt? Waar heb JIJ behoefte aan?

We moeten veel van onszelf. Ik help je op weg om te ont-moeten. En daarin ontmoet je inderdaad jezelf. Daarom ook aandacht voor: waar heb jij eigenlijk behoefte aan?

Module 1 Ont-moeten en vaststellen waar jij behoefte aan hebt
Les 1 Ont-moeten en vaststellen waar jij behoefte aan hebt
Powered By WP Courseware