Het grootste communicatieprobleem is dat we niet luisteren om te begrijpen maar om te reageren (14)