Communicatie

Open vragen stellen

Willen we goede gesprekken voeren, dan is het belangrijk om voor het grootste gedeelte open vragen te stellen. Open vragen zorgen ervoor dat je veel meer te weten komt over de ander en jezelf. De ander zal zich ook veel meer gezien en gehoord voelen. Ook zul je met open vragen sneller ‘in verbinding’ komen met je gesprekspartner.

Weet ook dat jezelf open vragen stellen, een van de belangrijkste instrumenten is tot persoonlijke groei. Daarom ga ik je vandaag een link geven naar een pagina met allerlei soorten vragen die je kunt stellen. De meeste ervan zijn open.

Open vragen beginnen vooral met:

WAT
WIE
WAAR
WAARMEE
WAARDOOR
HOE
WANNEER

Ook WAAROM is een woord waarmee je een open vraag begint maar deze raad ik enorm af. Om twee redenen:

De waaromvraag is een verantwoordingsvraag. Je roept ermee jezelf of iemand anders (onbedoeld) ter verantwoording en dat roept dus ook vaak een defensief antwoord op.

De waaromvraag is een verklarende vraag. Waarom heb ik dat nu weer? Waarom is dit zo? Het lijkt een logische vraag maar met deze vraag leg je de focus op het probleem. Nadeel hiervan is dat je jezelf steeds dieper in het probleem graaft met alle vervelende gevolgen van dien. Als je al de oorzaak kunt ontdekken, heb je daarmee nog geen oplossing én doorgaans leert de ervaring dat er voor veel dingen geen echte oorzaak aan te wijzen is. Het is vaak een samenspel van allerlei factoren.

Kortom: vermijd de waaromvraag.

Stel in plaats daarvan open, nieuwsgierige en oplossingsgerichte vragen.

Ik heb speciaal voor jou een aantal vragen verzameld om je te inspireren. Speel ermee, oefen ermee en kijk eens wat het effect is. Als je jezelf die vragen stelt of iemand anders. In de communicatietraining die begin december gelanceerd wordt, krijg je nog veel meer vragen maar dan per gesprekscategorie. Categorieën voor liefdesrelaties, ouder-kindrelaties, vriendschappelijke relaties, werkrelaties, sollicitatiegesprekken, functioneringsgesprekken, gesprekken met werknemers, verkoopgesprekken etc.

Voorbeeldvragen

 • Wat bedoel je met…?
 • Ik hoorde je zeggen [vul hier in wat de ander zei]. Wat bedoel je daarmee?
 • Hoe is dat dan voor jou?
 • Wat betekent dat voor jou?
 • Wat vindt je ervan?
 • Hoe zie jij dat?
 • Hoe kijk jij hier tegenaan?
 • Hoe kijk jij naar…?
 • Wat is jouw beeld bij?
 • Wat is de betekenis daarvan voor jou?
 • Wat zou voor jou een goede afloop zijn?
 • Wat zijn je gedachten daarover?
 • Welke gedachten heb je daarbij?
 • Wat gebeurt er nu?
 • Hoe is dat voor jou?
 • Wat zou voor jou goed voelen?
 • Wat moet er volgens jou veranderen?
 • Hoe kijk jij tegen … aan?
 • Wat zei je toen tegen jezelf?
 • Als je denkt aan… wat zijn dan je gedachten daarover?
 • Welk beeld heb je bij…?
 • Hoe weet je dat?
 • Waaruit blijkt dat?
 • Wat bedoel je met dat woord?
 • Hoe heb je dat onderzocht?
 • Wat is het leukste dat je vandaag hebt meegemaakt?
 • Wat viel je op aan vandaag?
 • Op welke momenten verlies jij de tijd uit het oog?
 • Als jij het voor het zeggen zou hebben, wat zou je dan doen?
 • Waar heb je behoefte aan?
 • Waar heb je het meest behoefte aan?
 • Wat zou voor jou een ideale dag zijn?
 • Wat is belangrijk voor jou?
 • Wanneer ben je tevreden?
 • Hoe wil je dat dit afloopt?
 • Wat is voor jou een manier om…?
 • Wanneer zou je wel het gevoel hebben dat er naar je geluisterd wordt?
 • Wat zou er moeten gebeuren waardoor je probleem opgelost is?
 • Welke scenario’s zijn er volgens jou?
 • Welke voordelen zijn er?
 • Welke nadelen zijn er?
 • Hoe zou je leven eruit zien als je hier iets aan zou doen?
 • Wat is je doel?
 • Wat is je bedoeling?
 • Wat kun je nu al waarderen?
 • Van welke mogelijke verandering word je enthousiast?